Езда за напреднали

Желанието ви за езда вече не е неясното влечение към конете, защото вие вече яздите, знаете какво е и какво искате. Знаете какво търсите.Вижте по-долу какво може да ви предложи конна база „Адгор” и, ако имате допълнителни въпроси, не се колебайте да се свържете с нас. Напредналите ездачи могат да яздят навън сами или в група. Разбира се те винаги са придружени от инструктор. Могат да избират по-голяма продължителност на ездите, да се възползват от разнообразния терен и да предпочетат определен маршрут. Могат и да се включат в някой от преходите, които организираме. Може да поискат занимание на манежа за усъвършенстване на уменията си или за работа от земя. Ако желаете може да преминете през Комплексната обучителна програма „Адгор”. Разбира се при заниманията с коне има и правила, с оглед безопасността на конете и хората, които трябва да се спазват. Желателно е да сте запознати с тях:

„Напреднал” е всеки ездач, който:
- има добър баланс и стабилен независим седеж върху коня
- има затвърдени основни умения за управление на коня – на първо място да може да го спре, да го подкара в желания ход и да задържи този ход, да сменя посоката, да спазва дистанция. Нивото на ездачите се определя от инструктора. Това означава, че по негова преценка той има правото да поеме управлението на коня на ездач, който не се справя с коня си, или заради нестабилността си би могъл да навреди на коня, на себе си или на другите ездачи.

При нас идват много хора, които са обучавани и са яздили и на други места. Някои са участвали в туристически преходи, други са яздили в някой от конно-спортните клубове или в друга база.
Това са хора с изградени умения и навици и нас ни радва желанието и старанието им да усвоят и прилагат начинът, по който се работи с конете при нас.

- Конна база “Адгор” предлага каски за езда и насърчава тяхното използване.

Return to Top