Групови посещения на деца

От няколко години конна база "Адгор" посреща организирани детски групи от училища и детски градини като модул от пролетните или есенните „Зелени училища“ или като еднодневен излет сред природата. Посещението при нас дава възможност на децата да се докоснат до живот, различен от ежедневието на технологичния век.

За всички деца на възраст над 4 години можем да предложим истинска езда сред природата, съчетана с максимална безопасност. Преди да започнат заниманията, винаги се провежда инструктаж, за да се запознаят децата както с правилата, така и с причините за тези правила. По време на ездата за всяко дете се грижи персонален инструктор, който съобразява натоварването с възможностите на всяко отделно дете. За по-малките предлагаме разходка на кон, седнали в скута на някой от инструкторите.

Като част от заниманията децата могат да пострелят с лък по истински мишени, да се запознаят с начина на живот на конете, с грижите по тяхното отглеждане, възпитание и тренировки. Ако възрастта им е подходяща, може да им предложим и работа от земя с конете. Възможни са излети и разходки в околностите на базата, както и игри и забавления на нашите поляни.

Ездата и контакта с конете оставя траен спомен у децата, разпалва любовта им към природата и свободата, кара ги да се замислят за живота на дедите ни.

Посещенията на организирани детски групи, стават с предварителна заявка и записване, най-малко 10 дни преди датата на мероприятието. Възможните дни за посещение на базата са сряда, четвъртък и петък. Необходимо е да уточним предварително броя на децата, тяхната възраст, както и заниманията им по време на посещението.

В конната база предлагаме токи за езда и насърчаваме хората да ги използват.

Наши партньори са:

http://www.motensport.com/

http://www.montessori-bulgaria.com/

http://www.overgas.bg/web/guest/bulgarian_school

http://www.aas-sofia.org/

http://stgeorgeschool.bg

Return to Top